Regulamin

Regulamin domu

Członkowie i pracownicy Domu “Pod Fontanną” wspólnie opracowali wewnętrzny regulamin, który obowiązuje wszystkie osoby uczęszczające do Środowiskowego Domu Samopomocy “Fountain House”:

 1. Dom jest otwarty od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00-16.00, przy czym w poniedziałki, w godzinach od 16.00 do 18.00 działa w ramach Domu tzw. część klubowa, przeznaczona głównie dla pracujących członków Domu.
 2. Do Domu mogą uczęszczać osoby po przebytych kryzysach psychicznych, przyjęte przez kierownika Domu zgodnie z międzynarodowymi standardami Domów-Klubów “Fountain House”.
 3. W Domu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i zażywania narkotyków, jak również przychodzenia w stanie nietrzeźwym.
 4. Użytkownicy sami dbają o czystość i porządek w Domu. Aktywnie włączają się w codzienne prace na rzecz Domu, starannie wypełniają dyżury i systematycznie biorą udział w zadeklarowanych zajęciach.
 5. W ciągu tygodnia każdy członek Domu wykonuje przynajmniej dwa dyżury: jeden w pracowni kulinarnej oraz jeden dyżur przy sprzątaniu Domu.
 6. Aby zjeść wspólnie śniadanie, należy przyjść do godziny 9.30, aby zjeść wspólnie obiad – do godziny 10.30.
 7. Osoby, które mają dyżur w pracowni kulinarnej przychodzą do Domu do godziny 8.30, żeby dokonać niezbędnych zakupów i przygotować posiłki dla pozostałych członków Domu.
 8. Przy stole należy unikać niechlujstwa i zwracać uwagę na higienę spożywania posiłków.
 9. Każdego dnia o godzinie 10.30 odbywa się zebranie społeczności Domu, w którym uczestniczą wszyscy użytkownicy i pracownicy Domu.
 10. Palenie papierosów odbywa się poza Domem, w miejscu do tego wyznaczonym, przy czym każda osoba pali swoje własne papierosy.
 11. Posiłki i napoje spożywamy w miejscach do tego przeznaczonych: kuchni, jadalni i świetlicy.
 12. W okresie od początku października do końca kwietnia należy pamiętać o zmianie obuwia.
 13. Użytkownicy Domu starają się unikać sytuacji konfliktowych, spory rozwiązywane są polubownie przy arbitrażu pracowników Domu.
 14. Osoby nie przestrzegające zasad regulaminu, po uprzednim upomnieniu, będą musiały opuścić Dom.