Pressroom

Zapraszamy Państwa do zapoznania się artykułami prasowymi na nasz temat. Mogą Państwo również wysłuchać audycji radiowych i przejrzeć materiały telewizyjne o działalności Domu. W tym celu prosimy o przeniesienie się do działu Multimedia.

 • Środowiskowy dom samopomocy oparty na modelu "Fountain House" dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego

  Ibis, 2002

  Reforma systemu ochrony zdrowia, jakkolwiek postrzegana, daje możliwość tworzenia samopomocowych domów opieki nad pacjentem. Mając na uwadze potrzeby utworzenia samopomocowego domu opieki nad pacjentem z zaburzeniami zdrowia psychicznego, grupa osób chętnych do działania nawiązała współpracę z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta, który umożliwił kontakt z Duńskim Komitetem Helsińskim.

  Po powrocie z Seminarium w Danii grupa inicjatywna utworzyła Stowarzyszenie na rzecz osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Duński Komitet Helsiński, reprezentowany przez Margeretę Kępińską-Jakobsen i Anse Leroy udzielił poparcia w organizowaniu poprzez Stowarzyszenie Domu-Klubu opartego na modelu "Fountain House". Z Urzędu Miasta otrzymaliśmy w dzierżawę na 10 lat budynek wolnostojący na działce o powierzchni 650 m2 przy ul. Rawickiej 51. Dom wymagał kapitalnego remontu, na wykonanie którego uzyskaliśmy dotację w wysokości 100 tysięcy złotych. Zaczęliśmy od wymiany dachu, rynien, postawiliśmy nowe kominy, wymieniliśmy instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną oraz okna. Instalacja grzewcza wymagała całkowitej wymiany (grzejniki, piec). Przystosowanie pomieszczeń zakończyliśmy pracami murarskimi: wyburzaniem ścianek działowych, budową i wyposażeniem łazienek, w tym jednej dla osób niepełnosprawnych ruchowo, oraz pracami malarskimi i wymianą podłóg. Dotacja, którą przekazał nam Urząd Miasta była niewystarczająca, przystąpiliśmy więc do pozyskiwania sponsorów. Wbrew ogólnym opiniom o niechęci do pomocy znaleźliśmy wielu ludzi, którzy wsparli nas sumą około 70 tysięcy złotych. Ponadto "PZU Życie" przekazał 5 tysięcy złotych na zapewnienie bezpieczeństwa członkom Klubu. Za uzyskaną pomoc Stowarzyszenie, jak i członkowie Klubu są bardzo wdzięczni i serdecznie wszystkim ofiarodawcom dziękują.

  Pod koniec maja odbyła się robocza wizyta naszych opiekunów i przyjaciół z Danii oraz dyrektora "Fountain House" w Nowym Jorku, który był przejazdem w Polsce, udając się na konferencję dotyczącą "Fountain House" w Moskwie. Uzyskaliśmy szereg rad dotyczących przygotowania do działalności oraz pracy z członkami Domu-Klubu.

  W związku z dużym zainteresowaniem środowiska, 30 sierpnia 2001 roku zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie działalności. W Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyły osoby zainteresowane pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi, sponsorzy oraz goście z Danii. Urząd Miasta przekazał kolejną dotację umożliwiającą rozpoczęcie działalności, za którą jesteśmy bardzo wdzięczni. Otwarcie Domu-Klubu możliwe było dzięki bardzo dobrej współpracy z Urzędem Miasta i rządem duńskim, reprezentowanym przez Duński Komitet Helsiński. 18 listopada w "Zamku" Jego Ekscelencja ambasador Danii wraz z małżonką otworzył Dni Kultury Duńskiej. 19 listopada 2001 roku odbyła się konferencja dotycząca form opieki społecznej w Danii i w Polsce oraz uroczyste otwarcie Domu-Klubu "Fountain House". W uroczystości wzięli udział: ambasador Danii, przedstawiciele Duńskiego Komitetu Helsińskiego, przedstawiciele Światowego Komitetu Domów-Klubów "Fountain House", dyrektorzy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta, radni Miasta Poznania oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych istniejących w Polsce, zajmujących się pomocą dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Podsumowując, chciałybyśmy przybliżyć ideę "Domu pod Fontanną". Dom-Klub oparty na modelu "Domu Pod Fontanną" daje:

  • prawo do pobytu,
  • prawo do pracy,
  • prawo do towarzystwa.

  Dom-Klub to miejsce pomocy dla kobiet i mężczyzn z długotrwałymi problemami psychicznymi, którzy przebywają poza szpitalem. Celem jego działalności jest rehabilitacja społeczna i edukacyjna podopiecznych, umożliwiająca im podjęcie pracy. Członkowie i personel obsługują Dom na równych zasadach. Pierwszy "Dom pod Fontanną" został otwarty w Nowym Jorku w 1948 roku, kiedy to grupa kobiet i mężczyzn zwolniona ze szpitali psychiatrycznych utworzyła Klub, by wspomagać siebie w codziennym życiu poza szpitalem. Dziś istnieje ponad 300 domów-klubów na całym świecie, które pracują zgodnie z międzynarodowymi standardami utworzonymi przez członków Domu i personelu.

  Ideą działalności wszystkich Domów-Klubów jest przesłanie, że istota ludzka jest ściśle związana z pracą, i że ludzie posiadają rezerwy intelektualne, które mogą sami rozwijać.

  "Praca daje nam kontakt z własnymi silami, talentem i zdolnościami. Jeżeli Ty odkrywasz te rzeczy w sobie samym – jaki to jesteś wyjątkowy, a zarówno taki sam, jak inni otaczający ciebie. To stałe poczucie własnej osobowości jest absolutnym warunkiem do poczucia własnej wartości i do zdolności rozwinięcia prawdziwych związków z innymi. W chaosie naszych umysłów i światów wewnętrznych praca stanowi centralny punkt. To daje podstawy, na których możemy organizować nasze dni. Bez zewnętrznych ram naszej pracy każdy z nas miałby większe trudności z trzymaniem głowy ponad wirującym chaosem naszych myśli i uczuć. Nasza praca daje nam drogę do przyszłości. Przyszłość jest zawsze nieznana, pełna potencjalnych zasadzek i niebezpieczeństw, to praca jest tym, co łączy nasze życie teraz i nasze wyobrażenia o jutrze… Co ty robisz? Odpowiedź na to pytanie daje nam natychmiastowe wejście do normalnego życia.?

  Elżbieta RyglewiczLongina StasiakJadwiga GrześkowiakGenowefa Kuderska

  Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Osób i Rodzin
  na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc"
  ul. Rawicka 51, Poznań tel. 876 75 47

 • Pod fontanną

  Gazeta Wyborcza, 2001

  W Poznaniu od roku działa ośrodek, w którym chorzy psychicznie uczą się, jak przystosować się do normalnego życia. Odwiedziła go wczoraj Dunka Anse Leroy, wicedyrektorka światowych domów Fountain House.

  Wicedyrektorka do Poznania trafiła trochę przez przypadek. Przyjechała zobaczyć, jak powstaje Fountain House pod Warszawą, i przy okazji dowiedziała się, że może odwiedzić już działający dom w Poznaniu. Od roku w budynku przy ul. Rawickiej odbywają się zajęcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Codziennie od godz. 8 do 16 grupka ok. 20-25 osób (nieregularnie zjawia się ponad 40 osób) przychodzi, aby m.in. nauczyć się angielskiego, pracy na komputerze, pośpiewać i poćwiczyć oraz porozmawiać z innymi ludźmi. – Chcemy przystosować chorych do normalnego życia – wyjaśnia Aneta Kustal, pracownik ośrodka. Osoby, które trafiają do "domu pod fontanną" (tak w Polsce nazywany jest Fountain House), są często samotne, ciężko doświadczone przez chorobę i otoczenie. Przy ul. Rawickiej znajdują nie tylko zajęcie, ale również przyjaciół. Leroy przyglądała się wczoraj pracy poznańskiego ośrodka. – Podobało jej się, uśmiechała się – relacjonuje Kustal. To oznacza, że nasz ośrodek spełnia wysokie wymagania, jakie narzuca się takim placówkom działającym w różnych częściach świata.

  MARGO

 • Pomoc i ochrona

  Głos Wielkopolski, 2000

  W tym roku około 10 milionów złotych przekazano organizacjom pozarządowym i zgromadzeniom zakonnym na terenie Poznania. Dotacja z budżetu miasta przeznaczona została na zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

  W tym roku organizacje pozarządowe złożyły 165 projekty dotyczące między innymi profilaktyki zwalczania narkomanii, pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, czy prowadzenia placówek opiekuńczych dziennych i stacjonarnych dla osób niepełnosprawnych.

  Z prowadzonych programów skorzystało na przykład 600 dzieci z rodzin patologicznych, które brały udział w zajęciach organizowanych przez środowiskowe ogniska wychowawcze i świetlice socjoterapeutyczne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Swoją działalność uruchomił też niepubliczny ośrodek adopcyjno-opiekuńczy Pro-Familia, który prowadzi rocznie około 230 spraw z zakresu opieki zastępczej i pomocy rodzinie. 500 seniorów miało dofinansowane wyjazdy turystyczne, wzięło udział w imprezach plenerowych.

  Podjęto też działania, by w najbliższym czasie powstał w Poznaniu Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w którym będzie 50 miejsc. Miasto bowiem może liczyć na 500.000 złotych dotacji, dzięki której powstanie tego typu placówka. Podobne domy funkcjonują z dużym powodzeniem na całym świecie.

  W tym roku udało się także dofinansować 35 turnusów rehabilitacyjnych dla 931 osób, wsparta została także działalność świetlic dla niewidomych, poradni lekarskich dla niepełnosprawnych, zajęć artystycznych dla osób autystycznych.

  kim