Historia

Na świecie istnieje około 400 ośrodków przeznaczonych dla osób z problemami zdrowia psychicznego, głównie cierpiących na schizofrenię, opartych na Międzynarodowym Modelu Domów-Klubów “Fountain House”.


Pierwszy dom-klub (clubhouse) powstał w 1948 roku w Nowym Jorku i przyjął nazwę “Fountain House” za przyczyną tryskającej w pobliżu fontanny. Założyły go osoby po przebytym leczeniu psychiatrycznym, by wspomagać siebie w codziennym życiu poza szpitalem. Ich wiedza na temat własnych problemów była podstawą do powstania wszystkich domów-klubów. Obecnie działalność wszystkich Domów koordynuje Międzynarodowe Centrum Rozwoju Domów-Klubów (International Centre for Clubhouse Development), a własne doświadczenia są podstawą aktualizowanych co kilka lat standardów.

Wiele domów-klubów nadal zamieszcza w swoich nazwach historyczną fontannę.

Nazwa “Fountain House” jest dzisiaj stosowana w wielu znaczeniach: jako określenie wypracowanego w domach-klubach modelu rehabilitacji społecznej i zawodowej, jako nazwa samej placówki realizującej ten model, wreszcie jako określenie zawartego w nim pomysłu na integrację społeczną.